نوشته های جبران خلیل جبران

» حیوان گنگ از کتاب اشکی و لبخندی :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» از کتاب ماسه و کف :: ۱۳٩۱/٦/٧
» از کناب ماسه و کف :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» از خویشتن پند گرفتم از نغمه ها و موسیقی ها :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» روباه از دیوانه و خدایان زمینی :: ۱۳٩٠/٩/۳
» رحم کن ای نفس! از کتاب اشکی و لبخندی :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» از خویش پند گرفتم از کتاب نغمه ها و موسیقی :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» تنهایی از نغمه ها و موسیقی :: ۱۳٩٠/٤/۱
» روبروی عرش زیبایی از کتاب اشکی و لبخندی :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» بزه کاری و مجازات از کتاب پیامبر :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» از کتاب ماسه و کف :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» ای شب از کتاب گورکن :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» دیروز امروز و فردا از کتاب نغمه ها و موسیقی :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» در میان روز و شب از کتاب گور کن :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» درخشش برق از کتاب سرگشته :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» چهره ها از کتاب دیوانه و خدایان زمینی :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» مراحل هفتگانه از کتاب نغمه ها و موسیقی :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» دیروز و امروز از کتاب اشکی و لبخندی :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» مروارید از کتاب سرگشته :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» حکایتی از پانو لو کو نیلو به درخواست یکی از دوستان :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» از کتاب ماسه و کف :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» یادبود :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» از کتاب ماسه و کف :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» سال 1389 بر تمامی دوستان و همراهان همیشگی مبارک باد. :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» دوست از کتاب اشکی و لبخندی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» مترسک :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» آزادی از کتاب پیامبر :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
» مناجات از کتاب اشکی و لبخندی تقدیم به دوستی که درخواست کرده بود :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» از کتاب ماسه و کف :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» دو قفس از کتاب دیوانه و خدایان زمینی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» لذت تازه از کتاب دیوانه و خدایان زمینی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» از کتاب ماسه و کف :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» از کتاب ماسه و کف به بهانه انتشار آلبوم جدید یکی بود یکی نبود آقای رضا صادقی :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» بخواهید تا بیابید از کتاب دیوانه وخدایان زمینی :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» هنگامی که شادی من متولد شد :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» مرگ خانواده ام از کتاب گورکن :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» خاموش شدیم از کتاب من سرود است :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» دوست من از کتاب ماسه وکف :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» از کتاب ماسه و کف :: ۱۳۸۸/٦/٩
» عکس و نشان من از کتاب سکوت من سرود است :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» در میان روز و شب از کتاب گورکن :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» عقل و عشق از کتاب پیامبر :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» دولت ها از میان رفتند از کتاب سکوت من سرود است :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» قوانین از کتاب پبامبر :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» غذااز کتاب پیامبر :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» بخشش از کتاب پیامبر :: ۱۳۸۸/۳/٢
» دلو را افکندم از کتاب سکوت من سرود است :: ۱۳۸۸/٢/۳٠
» فرزندان از کتاب پیامبر :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» زناشویی از کتاب پیامبر :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» عشق از کتاب پیامبر :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
» این است قلب من از کتاب سکوت من سرود است :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» زندگینامه جبران خلیل جبران :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ